A-Z list
Man from Shimizu
Watch

Man from Shimizu (SD)

Shimizuminato no Meibutsu Otoko - Enshumori no Ishimatsu

98 min

Country: Japan

Director: Masahiro Makino

Actors: Hitomi NakaharaKinnosuke NakamuraYumiko Hasegawa

Genres: Jidaigeki, Action, Drama

3.2/ 5 1 votes
Server Free
Server VIP
  • HLS

A rare gem of Kinnosuke Nakamura and directed by legendary Masahiro Makino! 

Movie plot

The story of adventures of Mori no Ishimatsu, a famous member of Jirocho gang.

Show more...