A-Z list
Onihei Crime Files: Heizo the Demon
Watch

Onihei Crime Files: Heizo the Demon (SD)

鬼平犯科帳

105 min

Country: Japan

Director: Yoshiki Onoda

Actors: Etsushi TakahashiHiroshi KatsunoKatsuhiko Watabiki…Keizô KanieKichiemon NakamuraMeiko KajiNekohachi EdoyaShigeru Kôyama…Toshinori OmiYumi Takigawa

Genres: Drama, Action, Jidaigeki

4.8/ 5 3 votes
VIP Member
Watch Free
  • DoodStream
Movie plot

A criminal syndicate wants detective Onihei dead, but the resolute hero proves to be hard to kill.

Show more...